Ett möjligt scenario

Jag väljer att lägga ut det möjliga scenario som finns när det gäller Grytan-incidenten. I grunden tror jag det handlar om dålig information, ett antal personer som kommer direkt från en krigshärd osv. Missförstånd.

//Betänk följande scenario:

Du har flytt från krigets Syrien. Med stor sannolikhet har du sett människor dö, du har levt i rädsla för att bli förrådd, fängslat etc. Du tar dig genom Europa på ganska tuffa sätt (nej, de flyger ytterst sällan) och hamnar i Malmö. Där möter du andra som berättar om Sverige, en berättelse som inte behöver vara speciellt sann. Bland annat att Norrland är vilt, med björn och varg och inga människor. Du sätts på en buss som ska ta dig till en flyktingförläggning. Det är stressigt, väldigt få myndighetspersoner finns där, tolken är måttligt bra på språket mm. Du uppfattar att ni ska åka några timmar. Att det inte är långt.

Sedan åker ni. Åker och åker. 16 timmar. Det är mörkt. Det är kallt. Ni åker in genom grindar som liknar en militärförläggning. Den enda som finns där är busschaufförens vars jobb är att köra er, inte informera er. Ni blir avsläppta och mötta av några som förutsätter att ni vet vart ni är. Det är mörkt, det är kallt, det är mitt i ingenstans. Några personer börjar prata om att ni är lurade, ni är satta i läger. Ni får reda på att ni är i Norrland. Ni uppfattar att ni är i något liknande militärläger. Ni väljer att försöka att ifrågasätta eftersom ni känner er lurade - och ganska rädda.

Det kan vara så. Har inget med dumhet att göra. Det har med hur även du Daniela skulle kunna reagera i en situation. Det verkar helt enkelt vara en miss i kommunikationen, de svenska helgernas heliga ledighet och massa parametrar som felat. Missförstånd.

Men flyktingarna ska enligt er bara hålla käften och vara tacksamma. De ska förstå det ni förstår trots att de nyss kommit till Sverige. Det ni begär är att de ska ha förhandskunskaper som någon misslyckats att ge dem.

Är det här sannolikt? Ja. Varför? För att det dels varit flera som varit där som noterat att det verkar handla väldigt mycket om detta. Dels för att det är många busslaster som gått till flyktingförläggningar i Norrland där det gått bra. Eftersom det verkar som om informationen gått fram. //

Det som nu kommer fram är att de själva ser att de vill bo i staden för att kunna snabbt integreras in samhället. Inte på en flyktingförläggning med sina landsmän. Är inte det något att vara tacksam för?

 
7
Kudos
 
7
Kudos

Now read this

Om Limhamn, tystnaden och valet

Viktig text från en person som jag tror är … lite lik många av oss som just nu sitter och inte riktigt vet varken ut eller in. Jag känner många poliser, i mitt förra jobb hade jag mycket med dem att göra. Bra poliser, dåliga poliser. Jag... Continue →